Chráňte jednoducho svoje práva

Pošlite nám
nezaplatenú faktúru,
stačia Vám 4 minútySkúste to je to jednoduché.

Nezáleží na výške pohľadávky

Dlhy treba riadne plniť a to bez výnimky. Dokážeme spracovať individuálne ako aj hromadné pohľadávky v rozmedzí od stoviek po milióny eur.

Odmena 10 % z uhradenej sumy

Odmena za naše právne služby je striktne naviazaná na úspešný výsledok, pretože si veríme a súčasne Vám nechceme pridávať ďalšie náklady popri Vašej nezaplatenej faktúre.

Sme advokátskou kanceláriou

Nie sme vymáhačskou spoločnosťou, ktorá otravuje Vašich obchodných partnerov. Namiesto obťažovania využívame vecne, rýchlo a profesionálne všetky zákonné prostriedky na dosiahnutie želaného cieľa.

Zachovávame diskrétnosť

Ako advokáti sme už zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť, pričom nám na ochrane vašich údajov osobitne záleží.

Úhrada Vašich pohľadávok sa blíži.

Stačia Vám len
4 jednoduché kroky

1

Veriteľ2

Dlžník

3

Nezaplatená faktúra

4

Splnomocnenie


Časté otázky

Chráňte jednoducho svoje práva